KKTC Kimler Askerlikten Muafır?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) askerlik yükümlülüğünden muaf olan kişiler, belirli kategorilerdeki vatandaşlardır. KKTC’de askerlikten muaf olan bazı kişiler şunlardır:

 1. Kadınlar: KKTC’de kadınlar genellikle askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.
 2. Sağlık Nedenleri: Sağlık durumu nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyecek durumda olan kişiler, askerlikten muaf tutulabilirler.
 3. Eğitim Amaçlı Yurtdışında Bulunanlar: Yurtdışında eğitim gören veya çalışan kişiler, belirli şartlar altında askerlik yükümlülüğünden muaf olabilirler.
 4. Ailevi Nedenler: Ailevi nedenler (örneğin, aile reisi olmak) veya diğer özel durumlar, askerlik yükümlülüğünden muafiyet için değerlendirilebilir.
 5. KKTC Göçmenleri: KKTC göçmeni olarak tanımlanan bazı kişiler, belirli şartlar altında askerlik yükümlülüğünden muaf tutulabilirler.

Askerlik yükümlülüğünden muafiyet, kişinin durumuna ve KKTC yasalarına uygun olarak belirlenir. Muafiyet kriterleri ve prosedürleri zaman zaman değişebilir. Bu nedenle, askerlikten muafiyet durumu hakkında güncel ve kesin bilgiler için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti askerlik dairelerine veya resmi makamlara başvurulması önerilir.

Ekstra olarak, bu kişiler de askerlikten yükümlü değillerdir:

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e
 • KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Sağlık Yeteneği Tüzüğüne göre aklen veya bedenen askerliğe elverişli olamayanlar.
 • Özel statü kapsamında olup statülerini koruyarak askerlik çağı dışına çıkanlar (49 yaşını dolduranlar) askerlikten muaftırlar. Muafiyet belgesi ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğüne müracaat edilerek alınacaktır.
 • KKTC yurttaşı olup 49 yaşının doldurmuş olmasına rağmen askerlik hizmetini yerine getirmemiş olanlar 5 brüt asgari ücret ödeyip askerlik mükellefiyetinden muaf tutulabilirler.
 • 12 Aralık 2014 tarihinden önce KKTC yurttaşlığı devam ederken bir başka ülkede askerlik hizmetini yerine getirenler askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.
 • 12 Aralık 2014 ile 28 Kasım 2017 tarihleri arasında KKTC vatandaşlığı devam ederken bir başka ülkede askerlik hizmetini yerine getirenlerden, ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğünde kaydı olanlar 3000 İngiliz sterlini ödeyerek, kaydı olmayanlar ise bedel ödemeden askerlik yükümlülüğünden muaf tutulurlar.
 • KKTC yurttaşlığı devam ederken 28 Kasım 2017 sonra askerlik hizmetini başka bir ülkede yapan vatandaşlarımızın askerlik hizmetleri KKTC Askerlik Yasası kapsamında sayılmayacaktır.

Askerlikten muafiyet, kişinin durumuna ve mevcut yasal düzenlemelere göre değerlendirilir. Muafiyet kriterleri ve prosedürleri, zaman zaman güncellenen yasal düzenlemelerle değişebilir. Bu nedenle, askerlikten muafiyet durumu hakkında kesin bilgi almak için ilgili resmi makamlara başvurmak önemlidir.

Askerlikten muaf tutulan kişiler, askerlik yükümlülüğü yerine başka bir görev veya hizmeti yerine getirebilirler. Bu tür muafiyetler, sosyal, sağlık veya ailevi durumlar gibi özel durumlara bağlı olarak verilebilir ve kişinin yaşam koşullarına uygun düşecek şekilde değerlendirilir. Muafiyetlerin amacı, kişilerin haklarını koruyarak ve toplumun ihtiyaçlarına uygun olarak askerlik hizmetini yerine getirme yükümlülüğünden muaf tutmaktır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir