Kıbrıs’ın Fethi Neden Oldu? Sonuçları Neler?

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Kıbrıs’ın fethi, tarihsel süreç içinde çeşitli medeniyetlerin adada hakimiyet kurma isteği ve stratejik önemi nedeniyle gerçekleşmiştir. Kıbrıs adası, Akdeniz’in doğu ucunda stratejik bir konuma sahip olduğu için tarih boyunca pek çok uygarlık için önemli bir hedef olmuştur. İşte Kıbrıs’ın fethinin nedenleri:

 1. Stratejik Konumu: Kıbrıs, Akdeniz’in doğu kesiminde, Anadolu ile Mısır arasında ve Asya ile Avrupa arasında stratejik bir geçiş noktasında bulunmaktadır. Bu nedenle, bölgeyi kontrol eden güçler, deniz ticareti ve askeri hareketlilik açısından büyük avantajlar elde edebilirlerdi.
 2. Doğal Zenginlikleri: Kıbrıs, tarihsel dönemlerde önemli doğal kaynaklara sahip bir ada olmuştur. Bakır ve diğer madenler açısından zengin olması, adanın ekonomik önemini artırmış ve kontrolü için çekişmeleri tetiklemiştir.
 3. Ticaret ve Deniz Yollarının Kontrolü: Kıbrıs, antik dönemlerde önemli deniz ticaret yollarının üzerinde yer aldığı için büyük ticari değere sahipti. Adanın kontrolü, ticaret yollarının denetimi açısından stratejik bir öneme sahipti.
 4. İstilalar ve İmparatorlukların Genişlemesi: Antik dönemden itibaren Mısır, Pers, Roma, Bizans, Arap ve Osmanlı gibi büyük imparatorluklar, Kıbrıs’ı kontrol etmek için çeşitli kez fethetmeye çalıştılar. Bu dönemlerde, imparatorlukların sınırlarını genişletme hedefleri, Kıbrıs’ın fethini tetikleyen önemli etmenlerden biriydi.
 5. Stratejik Üs ve Deniz Hâkimiyeti: Ortaçağ döneminde Kıbrıs, Haçlı Seferleri sırasında Hristiyan Avrupalıların elinde önemli bir üs haline geldi. Adanın kontrolü, Haçlılar için Doğu Akdeniz’deki deniz hâkimiyetini güçlendirmek için kritik bir önem taşıyordu.

Bu nedenler ve farklı tarihi dönemlerdeki güç dengeleri, Kıbrıs’ın fethini tetikleyen önemli etkenler olmuştur. Adanın tarih boyunca çeşitli uygarlıkların elinde değişen hakimiyeti, Kıbrıs’ın zengin ve karmaşık tarihsel mirasını oluşturmuştur.

Sonuçları Nelerdir?

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Kıbrıs’ın fethi sonuçları, fethi gerçekleştiren medeniyetlerin yönetimi altında ada üzerinde meydana gelen değişikliklerle belirlenmiştir. Tarihsel olarak Kıbrıs, farklı uygarlıkların egemenliğinde kalmıştır. İşte Kıbrıs’ın fethinin sonuçları:

 1. Roma İmparatorluğu Dönemi: M.Ö. 58 yılında Roma İmparatorluğu, Kıbrıs’ı Mısır Krallığı’ndan fethederek kontrolü altına almıştır. Roma döneminde Kıbrıs, imparatorluğun Asya ve Afrika arasındaki stratejik merkezlerinden biri olmuştur. Roma İmparatorluğu döneminde ada ekonomik ve kültürel açıdan gelişmiş ve önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
 2. Bizans İmparatorluğu Dönemi: 4. yüzyılda Roma İmparatorluğu’nun bölünmesiyle Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası haline gelmiştir. Bu dönemde Hristiyanlık adada yayılmış ve dini yapılar inşa edilmiştir. Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu için stratejik önemi olan bir ileri karakol haline gelmiştir.
 3. Haçlı Seferleri Dönemi: 12. yüzyılda Kıbrıs, Birinci Haçlı Seferi sonrasında Franklar tarafından fethedilmiş ve Latin Krallığı’nın bir parçası olmuştur. Haçlı Seferleri sırasında Kıbrıs, Hristiyan dünyası için önemli bir üs ve stratejik bir liman olmuştur.
 4. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi: 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs’ı fethederek ada üzerindeki hakimiyetini sağlamıştır. Osmanlı döneminde Kıbrıs, yönetimsel açıdan diğer Osmanlı vilayetlerine bağlanmış ve Türk kültürü ile etkileşim içinde olmuştur.
 5. Modern Dönem ve Britanya Yönetimi: 1878 yılında Osmanlı İmparatorluğu, Kıbrıs’ı Birleşik Krallık’a kiralayarak kontrolünü vermiştir. 1914 yılında Osmanlı İmparatorluğu’nun Birinci Dünya Savaşı’na girmesiyle Britanya Kıbrıs’ı resmen ilhak etmiştir. Bu dönemde Britanya yönetimi altında Kıbrıs ekonomik ve sosyal açıdan gelişmiş ve modernleşmiştir.
 6. 1960 Bağımsızlık ve 1974 Harekâtı: 1960 yılında Kıbrıs, Birleşik Krallık, Türkiye ve Yunanistan tarafından imzalanan bağımsızlık anlaşması sonucunda bağımsız bir cumhuriyet olarak kurulmuştur. Ancak adada siyasi gerilimler devam etmiş ve 1974 yılında Yunanistan destekli darbe sonucu Türkiye Kıbrıs’a müdahale etmiştir. Bu müdahale sonucunda ada fiilen ikiye bölünmüş ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) kurulması sağlanmıştır.

Kıbrıs’ın fethi ve sonraki tarihsel süreç, ada üzerinde farklı kültürlerin etkilerinin birleşimiyle şekillenmiş ve Kıbrıs’ın karmaşık tarihini oluşturmuştur. Günümüzde Kıbrıs, hala siyasi ve etnik açıdan bölünmüş durumda olup, ada üzerinde çözüm bekleyen bir Kıbrıs Sorunu bulunmaktadır.

Kıbrısın Fethi Hangi Padişah Döneminde Gerçekleşti?

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Kıbrıs’ın fethi, Kanuni Sultan Süleyman döneminde gerçekleşmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, 1520-1566 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun padişahıydı. Kıbrıs’ın fethi, 1570-1571 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde II. Selim (Kanuni Sultan Süleyman) komutasındaki Osmanlı donanması ve kara ordusu, Kıbrıs’ı Venediklilerden fethetmiştir. Böylece Kıbrıs, Osmanlı İmparatorluğu’nun hakimiyeti altına girmiştir.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir