Kıbrıs Deprem Bölgesi mi? Depremler Emlak Fiyatlarını Etkiler mi?

Bir bölgedeki deprem riski o bölgede ki emlak fiyatlarının düşmesine sebep olacaktır. Deprem olma ihtimali, o bölgenin emlak satın alımı açısından tercih edilmemesine sebep olur. Tercih edilmemesi demek, o bölgeye olan emlak talebinin düşmesi demektir. Düşen talep doğrudan emlak fiyatlarını etkiler. Emlak fiyatları da böylelikle düşüş göstermeye başlar. İktisadi olarak malın talebi düştüğünde, fiyat o oranda düşecektir.

Kıbrıs Deprem Bölgesi mi ?

Kıbrıs, Dünya’daki depremlerin yaklaşık %15’inin meydana geldiği Alp – Himalaya deprem kuşağında yeralır. Kıbrıs’taki depremlerin oluşmasına yolaçtığı düşünülen “Kıbrıs Yayı” Kıbrıs’ın yeraldığı bölgede, Afrika ile Avrasya Litosferik Levhaları arasındaki tektonik sınırı oluşturmaktadır. Bu “Yay” Kıbrıs’ın batı ve güneyinde deniz içerisinde yeralır. Depremlerin pek çoğunun bu yay üzerinde ortaya çıkması bu yay boyunca  tektonik hareketlerin oluştuğunu ve bunun da depremlere yolaçtığını göstermektedir. (Kaynak : cyprusgeology.org )

Gölcük Depremi Sonrası Emlak Fiyatları

17.09.1999’da merkez üssü Gölcük’te gerçekleşen büyük Marmara depreminde çok sayıda konut yıkılmış, çok sayıda konut hasar görmüş, çok sayıda konut kullanılamaz hale gelmiştir. Marmara fay hattı boyunca uzanan başta merkez üssü Kocaeli Gölcük olmak üzere, Adapazarı, Sakarya, Bursa, İstanbul, Eskişehir olmak üzere Marmara Bölgesi ve çevresinde ki çok sayıda il ve ilçeler depremden hissedilir derecede etkilenmiştir.

Deprem sonrasında çok sayıda insan evlerinin yıkılması, hasar görmesi ve hasar görmese dahi yaşanan psikolojik sarsıntı neticesinde, deprem riski olması sebebiyle bulundukları yerleri terk etmişlerdir. Devam eden artçı sarsıntılar bölgenin güvenilirliğini sarsmıştır.

İnsanların emlak tercihlerini oluşturan etmenlerin ilki maddi imkanlar gibi görünse de aslında bilinç gerisinde yaşam güvenliği vardır. Yaşanan Marmara depremi sonrası, merkez üssü Gölcük ve çevresinde emlak fiyatları kısa süre içerisinde büyük düşüş göstermiştir. Bu düşüş başta merkez üssü olmak üzere dalga halinde azalarak çevre illere de yayılmıştır. İnsanlar emlak tercihlerini deprem riski az olan bölgelerden yana kullanmaya başlamıştır. Bu durum deprem riski olan bölgelerde fiyatları düşürdüğü gibi, deprem riskinin az olduğu veya olmadığı bölgelerde de artan talep neticesinde, fiyatların artmasına etki etmiştir.

Emlak Satın Alırken Deprem Faktörü

Bu durumda insanlar emlak tercihi yaparken fiyatı değil güvenliği temel almaya başlarlar. Binanın yaşı, bina ana kolonlarının güvenliği, depreme dayanıklılığı gibi güvenliği oluşturacak unsurlara dikkat ederler. Bu unsurları sağlayan binalara talep yükseleceği için, fiyatları da yükselecektir. Bu güvenlik koşullarını sağlamayan, daha önceden deprem geçirmiş ve hasar görmüş binalar tercih edilmeyerek, emlak fiyatları düşecektir.

Görüldüğü üzere deprem risk olarak devam ettiği sürece, bölge için emlak fiyatları düşme eğilimi gösterirken, görece güvenli ve deprem riski daha az olan bölgeler, daha çok tercih edildikleri için fiyatları yükselme eğilimi göstermektedir.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *