Antik Dönemlerde Kıbrıs

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Antik dönemlerde Kıbrıs, Akdeniz’in doğusunda, Mezopotamya ile Mısır arasında önemli bir coğrafi konuma sahip olan ve tarih boyunca farklı medeniyetlerin egemenliğine giren bir adadır. Kıbrıs’ın tarihi, eski uygarlıkların izlerini taşır ve arkeolojik buluntular, bu dönemlerdeki önemli olayları ve kültürel etkileşimleri gösterir.

M.Ö. 10.000 yıllarına dayanan yerleşim izleri, Kıbrıs’ın tarih öncesi dönemlere uzandığını gösterir. Ancak, antik dönemlerde Kıbrıs’ın özellikle şu medeniyetlerle etkileşim içinde olduğunu söyleyebiliriz:

 1. Antik Mısır: Kıbrıs, Eski Mısır’ın dış ilişkilerinde önemli bir rol oynadı. Mısır kaynaklarına göre Kıbrıs, değerli bakır, ağaç ve diğer ürünler için önemli bir kaynak olarak görülüyordu.
 2. Antik Yunan: Antik Yunan döneminde, Kıbrıs’ta bir dizi antik şehir devleti bulunuyordu. Kıbrıs, özellikle Kıbrıs Krallığı ve Salamis şehri ile tanınırdı. Perslerin yönetimi altında kaldıktan sonra Aleksander Büyük’ün İskenderiye döneminde Helenistik etkiler daha da arttı.
 3. Roma İmparatorluğu: Kıbrıs, M.Ö. 58’de Roma İmparatorluğu’na dahil oldu ve önemli bir Roma eyaleti oldu. Bu dönemdeki etkiler, antik kentlerdeki kalıntılarda hala görülebilir.
 4. Bizans İmparatorluğu: Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra, Kıbrıs Bizans İmparatorluğu’nun bir parçası oldu. Bu dönemde Hristiyanlık adada yayıldı.

Kıbrıs’ın antik dönemleri, ticaret, kültürel etkileşim, dinlerin yayılması ve siyasi olaylar açısından zengin ve karmaşıktır. Arkeolojik kazılar ve kalıntılar, adanın geçmişindeki bu dönemlerin izlerini günümüze taşımaktadır. Salamis, Soli, Kourion gibi antik kentlerdeki kalıntılar, Kıbrıs’ın antik dönemlerdeki zengin tarihini anlamamıza yardımcı olur.

Kıbrıs Kral Mezarlıkları

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Kıbrıs, antik dönemlerde farklı medeniyetlerin etkisi altında olmuş ve bu dönemlerden kalma arkeolojik kalıntılar ve kraliyet mezarları bulunmaktadır. Ancak, belirli bir “Kıbrıs Kral Mezarlığı” olarak bilinen tanınmış veya çok özel bir mezarlık hakkında elimde veri bulunmuyor. Kıbrıs’ta antik döneme ait önemli arkeolojik bölgeler bulunmaktadır ve bu bölgelerde kraliyet mezarlarına benzer buluntular keşfedilmiştir.

Kıbrıs’ın antik döneme ait bazı önemli arkeolojik bölgeleri ve kraliyet mezarlarına dair genel bilgiler şunlar olabilir:

 1. Salamis Antik Kenti: Kıbrıs’ın en ünlü antik kentlerinden biri olan Salamis, tarih boyunca önemli bir liman ve ticaret merkeziydi. Burada kazılar sonucu, kraliyet yapılarına ait kalıntılar ve mezarlar bulunmuştur.
 2. Soli: Kıbrıs’ın batısında, güzel mozaikleriyle ünlü olan Soli antik kenti, Roma dönemine ait kalıntılar içerir. Bu tür antik kentlerde kraliyet mezarlarına benzer buluntulara rastlanmış olabilir.
 3. Paphos: Kıbrıs’ın batısındaki Paphos, tarihsel ve arkeolojik açıdan önemli bir bölge olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almaktadır. Paphos’ta antik döneme ait kraliyet mezarlarına benzer kalıntılar ve önemli yapılar bulunmaktadır.
 4. Tamassos: Kıbrıs’ın iç kesimlerinde yer alan Tamassos antik kenti, özellikle Helenistik ve Roma dönemlerine ait kalıntılar içermektedir. Bu tür antik kentlerde kraliyet mezarlarının da bulunma ihtimali vardır.

Bu antik bölgelerdeki kazılar ve araştırmalar devam etmektedir. Kıbrıs’ın antik döneme ait zengin tarihini ve kültürel mirasını anlamak için bu bölgeler ve üzerlerinde yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır.

Roma İmparatorluğu

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Roma İmparatorluğu, Kıbrıs adasını M.Ö. 58 yılında Mısır Hellenistik Krallığı’ndan ele geçirdi. Kıbrıs, Roma İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’deki önemli bölgelerinden biri haline geldi. Bu dönem boyunca Kıbrıs, Roma İmparatorluğu’nun deniz ticaret yolları üzerinde stratejik bir konuma sahip oldu.

Roma döneminde Kıbrıs, büyük bir öneme sahip oldu ve pek çok antik kent ve yapı inşa edildi. Bu dönemde adada büyük şehirler kuruldu, ticaret geliştirildi, tapınaklar ve yapılar inşa edildi. Aynı zamanda Hristiyanlığın yayılmasına da tanık oldu.

Kıbrıs’ın Roma dönemindeki önemli kentlerinden bazıları şunlardır:

 1. Salamis: Kıbrıs’ın en büyük antik kentlerinden biri olan Salamis, Roma döneminde de büyük bir öneme sahipti. Bu dönemde yeniden yapılandırıldı ve antik kentte birçok önemli yapı inşa edildi.
 2. Paphos: Roma İmparatorluğu döneminde Paphos, önemli bir Roma kenti haline geldi. Antik tiyatrosu ve Roma hamamları gibi yapılar bu dönemde inşa edildi.
 3. Kourion: Kourion, Roma döneminde de aktif bir antik kentti. Özellikle Roma hamamı ve antik tiyatrosu bu döneme aittir.

Kıbrıs, Roma İmparatorluğu’nun yönetiminde bir dizi yönetimsel değişiklik yaşadı, zaman zaman Roma eyaleti olarak kaldı, zaman zaman başka yönetimlere bağlandı. Ancak Roma dönemi boyunca ada, ekonomik ve kültürel açıdan önemini sürdürdü.

Bugün Kıbrıs adasında Roma dönemine ait kalıntılar, arkeolojik kazılar ve antik yapılar hala görülebilir durumdadır. Bu kalıntılar, Kıbrıs’ın antik tarihine ve Roma İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’deki etkisine tanıklık eder.

Bizans İmparatorluğu

d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Bizans İmparatorluğu, Kıbrıs’ı Roma İmparatorluğu’nun çöküşünden sonra 4. yüzyılın başlarından itibaren yönetimine aldı. Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu’nun Doğu Akdeniz’deki önemli bölgelerinden biri haline geldi. Bu dönem boyunca adada birçok kilise, manastır, ve diğer Hristiyan yapıları inşa edildi. Kıbrıs’ın Bizans dönemi boyunca Hristiyanlık merkezlerinden biri olduğunu söylemek mümkündür.

Kıbrıs’ın Bizans dönemindeki önemli kilise ve yapıları şunlardır:

 1. Ayia Napa Manastırı: Bu manastır, 4. yüzyılda Kıbrıs’a Hristiyanlığın geldiği dönemlerden biri olan Bizans döneminde kuruldu. Hala ayakta duran bazı Bizans dönemi kalıntılarına sahiptir.
 2. Panagia Angeloktisti Kilisesi: Kuzey Kıbrıs’taki Larnaka bölgesinde bulunan bu kilise, Bizans dönemine ait önemli bir yapıdır. Kilisenin içindeki duvar freskleri ve mozaikler, Bizans dönemi sanatının güzel örneklerini sergiler.
 3. Agios Lazaros Kilisesi: Larnaka’daki bu kilise, Ayios Lazaros (Aziz Lazarus) adına inşa edilmiştir. Bu kilise, Bizans dönemi mimarisinin güzel bir örneğidir ve Larnaka’nın en ünlü kiliselerinden biridir.
 4. Kourion: Bizans döneminde de önemini koruyan antik kent Kourion, hem Roma hem de Bizans döneminin izlerini taşır.

Kıbrıs, Bizans İmparatorluğu’nun çeşitli yönetimsel değişiklikleri ve dönemsel istilaları altında kaldı. Ada, Bizans döneminde de Hristiyanlık merkezi olmaya devam etti ve Bizans kültürü üzerinde önemli bir etkiye sahip oldu. Bugün Kıbrıs adasında Bizans dönemine ait kilise kalıntıları, mozaikler ve diğer yapılar hala görülebilir durumdadır.

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir